Voor onze fractie een belangrijke visie, maar toch missen we behoorlijk wat. Zo zijn wij van mening dat de input van derden wel wordt gewaardeerd, maar dat ondernemers, burgers en belangroepen te weinig betrokken worden. Als Fractie Franssen willen wij meer interactie met het veld zien. Daarnaast zien wij graag dat er samen met de gemeente Valkenburg een toeristenbegroting wordt opgesteld. Daarbin werden wij gesteund door alle raadsfracties. Ook willen we geen beperking van kamperen bij de boer, althans zolang de pilot van de provincie Limburg en het daarbij behorende onderzoek nog niet is afgerond.

Wat ons nog de meeste zorgen baart is dat niet duidelijk is wat we eigenlijk gaan doen met deze visie? Hoe vertalen we dit in beleid?

Burgemeester van den Tillaar sprak zich uit dat hij zich meer gaat inspannen om burgers ondernemers en belangroepen te betrekken bij de uitvoering  van deze visie. Daarnaast zal er aan de hand van een toeristenbegroting een concreet plan van aanpak volgen.