Tijdens het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van woensdag 16 december 2009 hebben de raadsleden nog eens optimaal gebruik gemaakt van hun recht om vragen te stellen. Zo stelde het CDA vragen over het door PvdA en Balans ingediende amendement waarin werd voorgesteld wethouder Piet Franssen slechts voor een beperkte duur te benoemen en hem te doen afzien van wachtgeldverplichtingen. Uit navraag kon geconcludeerd worden dat dit in strijd was met de wet! De burgemeester antwoordde eveneens positief op de vraag van het CDA dat het benoemen van wethouder Franssen de beste en snelste oplossing was. Burgemeester van den Tillaar sprak van een ‘sobere College invulling, die passend is bij de ontstane situatie’.

Fractie Balans (voormalig coalitiepartij) vroeg zich af wie tijdens het opstappen van wethouder Verhoeven eigenlijk het College was. Zo stelde ook zij dat wethouder Verhoeven zijn antwoorden al een week van te voren klaar had en zijn speech al geschreven had. Zij vroeg daarbij of er een gesprek dat zou hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de raadsvergadering over het mogelijk opstappen van Verhoeven. (Naar ons inziens wist Balans al meer dan ons dat Verhoeven zou vertrekken, zou dat ook voor wethouder Leurs van Balans zo zijn geweest?)

Raadslid Marion van der Klei (Groenlinks) stelde vragen over de gescheiden inzameling van het plastic afval dat per 1 januari 2010 wettelijk verplicht is. Wethouder Bormans  beantwoorde dat zijn proef, waarbij na-scheiding in plaats van bronscheiding wordt toegepast nu geëvalueerd wordt en dat er zo snel mogelijk duidelijk wordt gemaakt dat zijn oplossing de beste zal zijn!

Door CDA, Fractie Franssen en Marion van der Klei (Groenlinks) werden ook vragen gesteld over het CJG / RKC / RCJEZW of te wel de nieuwbouw van de basisscholen in Gulpen. Wethouder  Bormans deelde mee dat naar aanleiding van de door raadslid Roel Ronken van Fractie Franssen gestelde vragen nader onderzoek wordt verricht naar de taxatie en juistheid van de grondprijs. Opmerkelijk is ook dat vanaf nu Woonpunt voor het commerciële deel en daarbij ook voor het  binnenhalen van de partners verantwoordelijk is en de gemeente geen risico meer loopt. Het College blijft er op hameren dat uiterlijk 1 juni 2010 wordt gestart met bouwen.

Inmiddels hangen ook de tekeningen ter inzage bij beide basisscholen en wordt er nagedacht over alternatieve huisvesting tijdens de 2-jarige bouwperiode. Een van de voorstellen is tijdelijke verhuizing naar Vaals, maar ook de Tramweg in Gulpen zou mogelijkheden bieden.

En dan als laatste nieuws in het vragenhalfuur: De peuterspeelzaal van Gulpen kan waarschijnlijk alsnog deelnemen aan het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) Heuvelland zonder dat daarvoor de door oud wethouder Balans voorgestelde €25.000 euro structureel nodig zijn.