Op dit moment loopt een onderzoek naar de toekomst van het Regionaal Centrum voor Jeugd en Gezin in Gulpen. Daarin wordt ook meegenomen dat de gemeenteraad niet akkoord is gegaan met een compensatieregeling voor de peuterspeelzaal. De gemeente reageert op vragen van GroenLinks, dat grote twijfels heeft over de haalbaarheid en wenselijkheid van dit centrum. Alle fracties in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem gaan er nog altijd van uit dat de bouw van twee nieuwe scholen, de Bernardusschool en de Triangel, de hoogste prioriteit heeft. Dat is ook door de coalitiepartners CDA, Fractie Franssen en fractie Brants bevestigd in het coalitieakkoord voor het nu zittende “zakencollege”.

“-het dossier Regionaal Kindcentrum (RKC) wordt tegen het licht gehouden en afhankelijk hiervan wordt een herzien standpunt bepaald. de Fracties zijn van mening dat de realisatie van Bernardusschool en Triangel prioriteit heeft;” (uit: Hoofdlijnenakkoord partijen CDA, Fractie Franssen en fractie Brants)