Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2009 is bij de behandeling van de benoeming van Piet Franssen tot wethouder door de fracties PvdA en Balans een amendement ingediend. In dit amendement stelde beide parten voor Piet Franssen slechts te benoemen voorde periode van 5 december 2009 tot 3 maart 2010.

Hoewel dit amendement niet door de raad is aangenomen, moet geconstateerd worden dat veelvuldigheid in de publiciteit er toe heeft geleid dat de nieuwe coalitie; met name het CDA en wethouder Piet Franssen worden afgeschilderd als geldverkwisters en zakkenvullers.

Dit terwijl juist de ex wethouders van PvdA en Balans de oorzaak zijn van de ontstane crisissituatie. Door de koerswijziging van de PvdA wethouder zonder vooroverleg en het besluit om zijn functie neer te leggen is de noodzaak ontstaan om een nieuwe wethouder te benoemen. Dit noodzaak werd versterkt doordat de ex-wethouder van Balans eveneens haar functie zonder vooroverleg besloot neer te leggen. Hierdoor zijn er extra kosten van wachtgeld voor onze gemeente ontstaan.

Om deze kosten zoveel mogelijk te beperken is zelfs onderzocht of het mogelijk was om op voorhand een wethouder te laten afzien van de wachtgeldregeling. Dit bleek echter volgens de gemeentewet niet toegestaan. Bovendien zijn de kosten ook sterk beperkt door slechts één wethouder te benoemen, terwijl in de oude situatie twee wethouders recht hadden op wachtgeld.

Uit verdere navraag bij de VNG is ons nu gebleken dat het ingediende amendement van PvdA en Balans een totaal verkeerde voorstelling van zaken weergeeft en dat de inhoud zelfs in strijd is met de gemeentewet. Aan de hand van deze toelichting zal fractievoorzitter Elian Vanderheijden van het CDA woensdag a.s. de volgende vragen voorleggen aan de burgemeester:


– Kan er bevestigd worden dat het voorgestelde amendement van PvdA en Balans omtrent de periode van benoeming van wethouder Piet Franssen volgens de gemeentewet niet is toegestaan en dat in dit geval een tijdelijke benoeming niet mogelijk was?

– Waarom is ons tijdens de raadsvergadering niet gewezen op het  feit dat het aanemen van dit amendement in strijd zou zijn met de gemeentewet?

– Is de burgemeester het er mee eens dat er door de benoeming van Piet Franssen geen sprake is van geldverkwisting en zakkenvullerij en dat er ten onrechte de indruk is gewekt bij onze burgers dat een besparing van wachtgeldverplichting mogelijk zou zijn?

– Bevestigd de burgemeester  dat een benoeming van de nieuwe wethouder voor een periode korter dan drie maanden absoluut onrealistisch zou zijn?

– Kan de burgemeester aangeven hoe in de toekomst voorkomen kan worden dat voorstellen die in strijd zijn met de wet in onze gemeenteraad in stemming worden gebracht of kunnen worden aangenomen?

E. Vanderheijden-Knops

CDA Gulpen-Wittem