Op vrijdag 11 december heeft Fractie Franssen burgermeester Bas van den Tillaar van Gulpen – Wittem schriftelijk verzocht om ontheffing / verlening van het sluitingsuur te verlenen.

Fractie Franssen heeft voorgesteld om gedurende de nieuwjaarsnacht horecabedrijven de mogelijkheid te geven om open te blijven tot uiterlijk 04:00 uur.

Dit in navolging van omliggende gemeenten. Wij stellen voor om hiervoor geen aparte procedure inclusief formulieren in te richten, maar een algemeen geldende ontheffing in te stellen, waarbij horecabedrijven vrij zijn om naar eigen inzicht, doch uiterlijk om 04:00 uur de zaak te sluiten.

Als fractie willen wij hiermee de horecaondernemers in de gemeente Gulpen – Wittem tegemoet komen en de gelegenheid geven om hun zaak op  een rustige manier te sluiten. Wij zijn van mening dat hierdoor als er enigszins sprake van overlast zou zijn deze weg wordt genomen, doordat het sluitingsuur verlengen.

In een reactie van loco-burgemeester Bormans, hebben wij moeten vernemen dat het verlengen van het sluitingsuur helaas wegens een te kort tijdsbestek niet meer mogelijk is. Fractie Franssen bekijkt nu of het mogelijk is, het sluitingsuur tijdens de carnavalsdagen wel te kunnen verruimen.