Enkele maanden geleden heeft de Stichting Beheer Gemeenschapsvoorziening Reijmerstok een verzoek ingediend bij het Anjerfonds voor een subsidie van maximaal 50.000 euro in het kader van het project Top Locatie. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting van het buitenterrein bij A gen Ing tot een soort van evenemententerrein/ontmoetingsplaats voor de kern, gekoppeld aan de nieuwe gemeenschapsvoorziening. Het verzoek is ingediend in samenspraak met de gemeente en is in planvorming en tekening uitgewerkt door Rob ten Horn. Het is fantastisch te mogen melden dat het verzoek is gehonoreerd met een toekenning van ruim 47.000 euro.  Onze fractie felicitererd dan ook de stichting en  richt een groot woord van dank aan allen die in deze fase een bijdrage hebben geleverd.