Partijleider Piet Franssen is gisterenavond tijdens de ingelaste Raadsvergadering door een meerderheid van de Raad gekozen en benoemd tot wethouder van de gemeente Gulpen – Wittem. Piet Franssen “Ik heb er zin in! Na zeven jaar oppossitie voeren weer in de coalitie te mogen zitten. Ik ga echt niet alles terugdraaien”.

Piet Franssen start vandaag meteen met zijn werkzaamheden, zo gaat hij op vrijdagmogen in overleg met de burgemeester en wethouder Bormans. Vervolgens staat een gesprek met de ambtenaren op de agenda en start hij met het inlezen van dossiers. Daarbij heeft vooral het accommodatiebeleid prioriteit.

Wachtgeld heeft bij de benoeming van Franssen geen rol gespeeld. Hij is weliswaar negen jaar wethouder geweest, maar krijgt daar geen wachtgeld meer van. Ook wil Piet Franssen een beroep doen op de ‘nieuwe oppositie’ om het algemeen belang boven het partijbelang te stellen. Een  debat is prima, maar naar buiten toe moeten we eenheid als gemeente Gulpen – Wittem uitstralen. Franssen wil dan ook in gesprek met coalitie en oppositie, “alle partijen kunnen bij mij aankloppen met hun problemen en ideëen”.

PvdA & Balans probeerde de benoeming nog uit te stellen tot 5 december en weer te beeindigen met ingang van 3 maart. Zij stelde voor om behalve het eventuele wachtgeld te verminderen ook na de verkiezingen te volstaan met burgemeester van den Tillaar en wethouder Bormans (CDA) ongeacht welke coalitie er zou komen. de fracties CDA, Brants, Franssen, GroenLinks en Groen! hebben hun vertrouwen in wethouder Franssen uitgesproken en ook zal de fractie Groen! de coalitie steunen op al die punten, waarover zij in de begroting voor 2010 een meerderheid hebben bereikt.

Het is moeilijk nu als iets over de uitslag van 3 maart 2010 te zeggen. Maar een coalitie met CDA en Brants zou mooi zijn. Veel mensen zijn opgelucht en blij dat er weer een frisse wind waait door onze gemeente. We hopen er dan ook een zetel bij te krijgen zodat we de belangen van onze inwoners nog beter kunnen behartigen.