Fractie Franssen hecht grote waarde, aan de onlangs gepresenteerde bestuurskrachtmonitor. Wij zien het als een onafhankelijk onderzoek, een spiegel die ons wordt voorgehouden. Echter zijn wij het niet geheel eens met de conclusies die de bestuurskrachtmonitor ons geef over Gulpen – Wittem. Dat wil echter niet zeggen dat wij ze niet moeten overnemen, juist wel. Wij moeten ook in de komende periode gaan werken aan onze bestuurskracht. We zijn van 1 voldoende naar 4 gegaan, maar de volgende keer willen wij op zijn minst alles voldoende zien staan. Daarnaast wordt het nogmaals duidelijk gemaakt, dat wij moeten blijven waken voor grote financiële projecten. Bij het punt samenwerken, heeft onze gemeente een aanjaagfunctie. Wij zitten in de intergemeentelijke samenwerking met Vaals en Valkenburg a/d Geul. Laten we dat eerst uitvoeren en pas daarnee weer in nieuwe verbanden starten, want anders krijgen we nooit een succesvolle samenwerking van de grond.t

Daarbij vinden wij dat we ons ook tussentijds de spiegel moeten voorhouden, zodat we niet alleen goed presteren als de bestuurskrachtmonitor er komt maar vooral elke dag weer dat wij er voor de inwoners van onze gemeente zijn.