Aanstaande donderdag 5 november vindt de behandeling van de begroting  voor 2010 plaats. Fractie Franssen is zich al weken op deze dag  voor aan het bereiden, want er moet flink worden bezuinigd. Maar aan de andere kant staan we voor grote uitgaven.
Zo moeten er scholen worden gebouwd, gemeenschapsvoorzieningen en sportaccommodaties.

Fractie Franssen zal tijdens de komende algemene beschouwingen speciaal aandacht vragen voor de situatie waarin deze gemeente terecht gaat komen. Nog héél veel te doen, met véél minder geld!

Er moeten keuzes worden gemaakt, duidelijke keuzes die helder zijn voor bestuur en bevolking en waarmee we naar de toekomst kunnen gaan.
Heeft u tijd? Komt u dan donderdag 5 november vanaf 09:30 uur naar de raadszaal van het gemeentehuis.

Fractie Franssen gaat voor veel zaken aandacht vragen, een aantal van deze zaken willen wij u al “verklappen”:

-De gemeenschapsvoorziening in Mechelen, het moet er nu toch eindelijk eens afgelopen zijn met het praten, het is tijd voor actie!

-Vergroting van de oefenhoek voor SP Slenaken, door gewijzigde omstandigheden is deze vergroting noodzakelijk
-Schoonmaken en onderhouden van sporthal Gulpdal, het is onvoorstelbaar maar zelfs poetsen is niet aan dit College over te laten.
-Verkeersveiligheid: het kan en moet veiliger, maar het kan en zal ook tegen een lagere prijs moeten gebeuren op zeer korte termijn.

 

-De belastingen kunnen niet blijven stijgen, want onze burgers krijgen er niet meer bij, maar er gaat wel meer uit! Laten we het betaalbaar en acceptabel houden voor iedereen. En waar het kan: “Mag het een keertje wat minder!”

Waarom we moeten bezuinigen:
1- we krijgen de komende jaar minder geld uit het gemeentefonds
2- er is sprake van een negatieve bevolkingsontwikkeling; minder mensen dragen meer lasten.
3- het zal niet de laatste bezuinigingsronde zijn, er zullen de komende jaren nog veel bezuinigingen van het Rijk op ons afkomen.
4- in het verleden is er op adviezen te groot begroot, en krijgen wij nu de intuïtie dat het toen goedkoper en efficiënter had gekund.

Voordelen zijn er ook:
Zo is het sportcomplex (voorlopig) van de  baan.
Het takenpakket moet worden geherorganiseerd, er komen taken bij en dat is de ideale kans om efficiënter te gaan werken.