Nu is het ook in Gulpen – Wittem mogelijk om te trouwen op de plek waar men wil trouwen. Voor een speciaal huis der Gemeente te bedragen de extra kosten om een huwelijk te voltrekken €150,-. Hiervoor kan men wel trouwen in de kloosterbiblliotheek te Wittem, kasteel Wittem, de oude kerktoren in Gulpen en hopelijk binnenkort nog veel meer prachtige locaties in onze gemeente. Indien ondernemers een gat in de markt zien, kunnen zij in aanmerking komen voor een structurele aanwijzing als huis der Gemeente en kan op deze locaties altijd een huwelijk worden voltrokken. Maar ook kan men thuis trouwen, in de koeienstal of op tal van andere locaties. Fractie Franssen is zeer blij met dit besluit, we maken het voor de inwoners aantrekkelijk om te trouwen op locaties waar zij dat willen en bieden zo extra service aan de burger.