De commotie en emoties rondom de ontwikkelingen bij het pand aan de Sint Agathastraat 1 te Eys zijn hoog opgelopen. Toch was een sloop niet tegen te houden. Afgelopen maandag is de sloop gestart. Het College is door buurtbewoners nog verzocht de sloop stil te leggen, maar heeft dit dinsdag geweigerd omdat ze hiertoe geen reden zagen. De ontwikkelingen de afgelopen weken hadden allemaal hetzelfde advies; het pand niet te slopen, maar te renoveren. Daartoe hebben zich onder andere buurtbewoners, deskundige en de politieke partijen Fractie Franssen en GroenLinks voor ingezet. Allemaal zeer bezorgd over de aderlating van dit cultuurhistorisch pand en het esthetisch dorpsgezicht dat daarmee verloren gaat. maar ook de intepretatie van het rapport Storms, waarop het College heeft besloten dat het pand gesloopt mag worden kent meerdere kanten. Verreweg de meeste  betrokkenen stellen dat uit het rapport niet de conclusie kan worden getrokken dat het pand rijp voor de sloop was.