De commotie en emoties rondom de ontwikkelingen bij het pand aan de Sint Agathastraat 1 te Eys zijn hoog opgelopen. Toch was een sloop niet tegen te houden. Afgelopen maandag is de sloop gestart. Het College is door buurtbewoners nog verzocht de sloop stil te leggen, maar heeft dit dinsdag geweigerd omdat ze hiertoe geen reden zagen. De ontwikkelingen de afgelopen weken hadden allemaal hetzelfde advies; het pand niet te slopen, maar te renoveren. Daartoe hebben zich onder andere buurtbewoners, deskundige en de politieke partijen Fractie Franssen en GroenLinks voor ingezet. Allemaal zeer bezorgd over de aderlating van dit cultuurhistorisch pand en het esthetisch dorpsgezicht dat daarmee verloren gaat. maar ook de intepretatie van het rapport Storms, waarop het College heeft besloten dat het pand gesloopt mag worden kent meerdere kanten. Verreweg de meeste  betrokkenen stellen dat uit het rapport niet de conclusie kan worden getrokken dat het pand rijp voor de sloop was.

Maar ook is bekend dat de dorpsbouwmeester van de gemeente Gulpen-Wittem de heer Zjak Hofman adviseerd dat sloop onaccceptabel is. Hij basseert zich hierbij op architecturale en cultuurhistorische gronden. Maar ook vindt hij het een verminking van de karakteristieke kleinschaligheid van het Dorpsplein. Burgmeester Bas van den Tillaar reageert door te zeggen dat de sloopvergunning nu eenmaal gegeven is, en hij daar niet meer aan wil tornen.

Ook hebben zich behalve de nieuwe eigenaar: Woningstichting Wittem nog andere kopers gemeldt die inmiddels een bod op het pand hebben uitgebracht om het van de slooplijst af te kunnen halen. Buurman Peter Pelzer is bang dat bij sloop de stabiliteit en veiligheid niet kan worden gerandeerd, daarbij basseert hij zich op de resultaten van onderzoek door de Akense monumentendeskundige dr. ing. Lutz-Henning Meyer.

Maar ook het Limburgs Landschap zet zich in voor het boud van het pand, vanwege de ongeloofelijke belangrijke waarde voor het dorp Eys. De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft afgelopen week opnieuw het pand onderzocht, zij verklaren het niet tot rijksmonument maar doen wel een beroep op de gemeente om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

De stichting BOEI uit Hoevelaken, die zich inzet voor het behoudt van industrieel erfgoed in Nederland, doet een ultieme poging om sloop van het pand Engelen in Eys te voorkomen. BOEI wil op eigen kosten een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot behoud van het historische woonhuis en de aangrenzende schuur aan het St. Agathaplein.

Fractie Franssen is ook voorstander van het  behoudt  van dit karakteristieke pand, wij vinden niet dat het oude moet wijken voor het nieuwe, omdat er veel geld mee kan worden verdiend. Het pand heeft een dusdanige historische en culturele waarde dat het behouden moet worden voor de gemeenschap Eys en toekomstige generaties. Daarnaast kunnen wij concluderen dat er ook zonder sloop nog heel wat activiteiten in het pand verricht kunnen worden. Daarbij baseren wij ons op de plannen die diverse kopers met het pand hebben. Tot slot willen wij opmerken dat burgemeester van den Tillaar zonder enige consequenties de sloopvergunning kan intrekken omdat de termijn van 26 weken verlopen is, daar de vergunning al in 2007! is afgegeven en er sinds die tijd veel gebeurd is.