Via de media en de aanbiedingsnota bij de ontwerpbegroting 2010 hebben wij kennis genomen van het College besluit  om voorlopig geen uitvoering te geven aan het plan voor de sportaccommodatie in Partij. Op de motivering van het besluit zullen wij bij gelegenheid van de begrotingsbehandeling terugkomen. Om onze wettelijke controlerende taak als raad ook hier in te kunnen vervullen wensen wij toch nader geïnformeerd te worden over een aantal aspecten rond de besluitvormingen rond het plan en het college besluit. Ingevolge artikel 37 (Reglement van Orde) hebben wij het College de volgende 17 vragen gesteld. Deze vragen hebben betrekking op:
het gevoerde overleg met verenigingen, de gemaakte kosten, de afspraken over het perceel, wie het besluit heeft genomen, de (nieuw)bouw van FC Gulpen en Gulpen-Oost, de realisatie van een gemeenschapsvoorziening in Partij.