Fractie Franssen heeft gisterenavond ingestemd met het voorstel om te komen tot éen locatie voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Gulpen – Wittem. Wel hebben wij hier een aantal kanttekeningen bij geplaatst. Wij maken ons als fractie grote zorgen voor de verenigingen in Nijswiller die gebruik maken van deze locatie als gemeenschapsvoorziening. Er moet dan ook met onmiddelijke ingang worden overlegd met deze verenigingen over een nieuw onderkomen, daarnaast hebben wij de wethouder de garantie laten afleggen dat de  verenigingen tot en met 2013 gebruik kunnen maken van de locatie Nijswiller als gemeenschapsvoorziening.

Gezamenlijk met de andere fracties is het volgende amendement vastgesteld:
De raad wil voor 4 februari 2010;
– een inschatting van de financiële consequenties voor de toekomst
– een plan van aanpak voor een integraal plan en de herbesteeming van de locatie Nijswiller
– een plan van aanpak voor overleg met de verenigingen om te komen tot een alternatieve voroziening voor evenementen en activiteiten.

GroenLinks sprak uit geen vertrouwen te hebben in het voorstel en zag liever de instandhouding van twee locaties om de VMBO leerling te beschermen. Fractie Franssen juigt de samenvoeging echter toe, omdat Sophianum zelf het initatief heeft genomen en daarmee verschraling van de opleidingen wil tegen gaan .Daarnaast vinden wij als fractie dat een unilocatie het onderwijs ten goede zal komen omdat er meer faciliteiten te bieden zijn aan de leerlingen en daarmee het kleinschalig onderwijs verbeterd kan worden.

 

Bron (afbeelding) Globeview – Sophianum 2004