De ouders van de kinderen die onderwijs volgen op de basisschool Op de Tien Bunder te Wijlre maken zich ernstige zorgen om het gebouw waar de kinderen onderwijs volgen.

Citaat uit de brief:

“Via deze weg willen wij opkomen voor de belangen van onze kinderen. Onze kinderen zijn gehuisvest in een gebouw dat bijna 40 jaar oud is. Na jaren trouwe dienst is het gebouw nu echter sterk verouderd en voldoet het niet meer aan de eisen die er aan gesteld worden.”

Daarnaast schrijven de ouders ook over de hoge energiekosten die drukken op het onderwijsbudget van de school en dat daardoor vele duizenden euro’s gemeenschapsgeld jaarlijks extra op tafel gelegd moeten worden. Fractie Franssen is het met de ouders eens en heeft eerder al in een motie wethouder Leurs gevraagd prioriteit te stellen en de basisschool in Wijlre te vernieuwen!

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Gulpen- Wittem 2008/2019 is aangegeven dat de situatie in Wijlre urgent is en dat de basisschool in de periode 2008/2011 dient te worden gerenoveerd of te worden vernieuwd. De gemeente Gulpen-Wittem was voornemens te investeren in het basisonderwijs in Wijlre (kadernota 2010) maar vervolgens wordt het benodigde budget niet beraamd in de begroting van 2010, maar pas voor 2014. Komt van uitstel afstel? Kunnen ouders erop vertrouwen dat genomen besluiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden? Onze kinderen hebben recht op een goede en adequate onderwijsvoorziening. Nieuwbouw is nodig en kan niet wachten tot 2014.

Fractie Franssen is inmiddels druk in gesprek met zowel het College, de andere fracties als ook de ouders van de kinderen zodat er snel gestart kan worden met nieuwbouw voor de basisschool in Wijlre, en dat het treuzelen in Gulpen – Wittem om goede onderwijsvoorzieningen te realiseren afgelopen is!

Aanstaande dinsdag (6 oktober) zullen de ouders de handtekeningen die zij verzameld hebben aanbieden aan wethouder Leurs, om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk het is dat er wordt gestart met het vervangen van de onderwijslocatie te Wijlre. Fractie Franssen zet alles op alles zodat er snel gestart kan worden, en hoopt knopen door te hakken!