Het College (waarvan wethouder Jan Bormans zich wegens voorzitterschap van een betrokken vereniging onthield van beraad en stemming) ziet niets in een stimuleringsbijdrage voor muziekgezelschappen die deelnemen aan het WMC. Fractie Franssen had begin zomer dit  voorstel gedaan, om de gezelschappen te ondersteunen in de enorme kosten die dit met zich meebrengt. Echter omdat nergens in de subsidieverordening iets over het WMC is opgenomen, wil het College hier niet aan beginnen. Zij stellen dat de basissubsidie ruim voldoende moet zijn om deze kosten te dekken en zien dan ook niets in het verstrekken van aanvullende bijdragen.