Het College heeft de door de fractie Franssen en de door fractie Balans gestelde vragen over het heffen van hogelegeskosten aan verenigingen voor het organiseren van evenementen inmiddels beantwoord. Zoals eerder bekend gemaakt zaal de Raad volgende week een besluit nemen om de leges op €0 te stellen. Dit mede op aandringen van de twee fracties die het schandalig vinden dat verenigingen zulke legeskosten moeten betalen.

Hoewel het College ontkent dat de kosten zijn verhoogd, moet het wel toegeven dat er nu kosten in rekening worden gebracht, die voorheen niet in rekening werden gebracht, dit omdat zij wensen alles kostendekkend te maken en daarmee de kosten flink te verhogen. Omdat Fractie Franssen de klachten die verenigingen hadden heeft doorgestuurd aan het College, komt het College nu zelf met een voorstel om de leges te wijzigen en dit met terugwerkende kracht te herstellen.

Dit betekend dat verenigingen die ten onrechte leges, voor o.a. geluidshinder hebben betaald dit bedrag terugkrijgen en dat dit in de toekomst niet meer in rekening gebracht zal worden. Daarnaast zal er ook nogmaals worden gekeken waar kan worden volstaan met een meldingsplicht zodat het aantal aanvragen voor vergunningen nog verder teruggebracht kan worden.