Al 4 jaar is wethouder Verhoeven bezig met het samenstellen van een nieuw accommodatiebeleid, en heeft er zelfs zijn levenswerk van gemaakt.

Eind juni werd het door de fractieleden van Fractie Franssen (Robbert Dautzenberg), GroenLinks (Frans Disse), CDA (Rene Sangers) en Brants (Theo Hoogers) al betiteld als een waardeloos stuk, grote onduidelijkheid en te grote financiële verschillen. Dat was voor de fracties de reden om de wethouder nog een kans te geven om na de zomer met een aangepast voorstel te komen. Echter afgelopen week kwam lag exact hetzelfde voorstel op tafel.

Hoewel de wethouder afgelopen zomer bij diverse verenigingen op bezoek is geweest om het beleidstuk te bespreken in samenhang met de financiële consequenties die zij daaraan verbinden, was hij toch niet van plan aanpassingen te doen omdat het volgens hem ‘wel moet kunnen lukken’.

Afgelopen donderdag hebben veel verenigingen en gebruikers van gemeenschapsvoorzieningen wederom veel kritiek geuit op het beleidsstuk. De kern van hun verhaal was dat ze zwaar teleurgesteld zijn in het Collge en dat met alle geboden inspraak totaal niks is gedaan! Volgens hun is het nieuwe accommodatiebeleid niet alleen de doosteek voor een groot aantal verenigingen maar zorgt het ook voor spookdorpen in de gemeente Gulpen – Wittem.

Voor de fracties Franssen (Piet Franssen), CDA (Jos Hendriks), Brants (Theo Hoogers) en GroenLinks  (Frans Disse) was de maat vol, wederom hebben wij de wethouder terug gestuurd met het voorstel. De onduidelijkheden zijn er nog steeds, grote verschillen blijven bestaan en oplossingen voor verenigingen worden er niet geboden.

De fractievoorzitters gaan in november bijelkaar zitten om het accommodatiebeleid te bespreken en samen proberen te komen met een voorstel. De wethouder wordt hiermee buitenspel gezet wegens zijn geleverde wanprestatie aan de gemeente Gulpen – Wittem.

Fractie Franssen wil de komende weken vooral gesprekken voeren met verenigingen en gebruikers van gemeenschapsvoorzieningen, voor zover dat nog niet gebeurd is. Wij willen helderheid krijgen waar bij iedereen de problemen liggen en wat realistisch is en wat niet. Wij willen het  bestaansrecht van de verenigingen handhaven en het préstige project “sportcomplex Partij” definitief afvoeren van de gemeentelijke ambitielijst.