Dankzij inzet van Fractie Franssen en de fractie Balans zullen kleine evenementen vrij worden gesteld van legesheffingen!

Beide fracties zijn van mening dat waardevolle en kleinschalige evenementen moeten kunnen volstaand met een meldingsplicht en daarvoor geen vergunningen hoeven aan te vragen en dus hiervoor ook geen kosten hoeven te maken. De gemeente dient voor de verenigingen als partner op te treden en daarbij niet als rekeningsturende dienstverlener, aldus Fractie Franssen.

Daarnaast zal ook de digitale dienstverlening naar de verenigingen toe verbeterd worden, iets waar wij als fractie al langere tijd naar streven. Dat houdt in dat door het invullen van een formulier verenigingen hebben volstaan met het melden van een klein evenenement en daarnaast voor grote evenenmenten in een keer alle benodigde vergunningen kunnen aanvragen.

Waar het College ons echter niet steunt is het verlagen van de kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart die in de gemeente Gulpen – Wittem 300% duurder is dan in omliggende gemeenten! Fractie Franssen heeft eerder dit jaar al voorstellen gedaan, brieven geschreven en contact met het College gehad om hierna onderzoek te doen. Het College weigert echter in te spelen op de tarieven van omliggende gemeenten, omdat zij van mening zijn dat het kostendekkend moet zijn. Fractie Franssen  heeft samen met het CDA nogmaals een oproep gedaan om de kosten te verlagen naar het tarief dat omliggende gemeenten, waarmee wij nu en in de toekomst gaan samenwerken aan te passen. Echter was er een amendement  van CDA, Franssen en Groenlinks nodig om daad bij het woord te voegen.