Ook na herhaalde oproepen van ondermeer onze fractie, weigert wethouder Verhoeven (PvdA) wijzigingen aan te brengen in het accommodatiebeleid. Nadat eerder dit jaar de fracties Franssen, CDA, GroenLinks en Brants het raadsvoorstel tijdens een RTG als niet-compleet, ondoordacht en gevuld met willekeur niet doorlieten gaan naar de Raad. Zal exact hetzelfde voorstel volgende week weer besproken worden tijdens het RTG.

Onze fractie vindt het onvoorstelbaar, dat zelfs nu de wethouder en zijn projectleider te gast zijn geweest bij diverse verenigingen en stichtingen in de gemeente, ze nog steeds niet inzien welke ellende ze gaan aanrichten in onze gemeente. Het College blijft een illussie instand houden om de droom van de wethouder te verwezenlijken.

Wij als Fractie Franssen zijn nog altijd resoluut tegen het “vernieuwde” accommodatiebeleid. Het is nog steeds ondoordacht en onbeholpen en zal verenigingen de kop gaan kosten. Wij willen voorkomen dat verenigingen verloren gaan door dit nieuwe beleid en zullen strijden tegen dit nieuwe beleidsvoorstel!