Fractie Franssen heeft dit jaar meerdere verzoeken ontvangen van de bewoners aan de Ireneweg te Nijswiller omtrent het vervangen c.q. vernieuwen van de straatverlichting.

Naar aanleiding  van deze verzoeken heeft onze fractie contact opgenomen met de verantwoordelijke personen bij de gemeente Gulpen – Wittem.

Afgelopen week hebben wij van de gemeente een posititief bericht ontvangen. Dat wil zeggen dat op zeer korte termijn de straatverlichting aan de Ireneweg te Nijswiller vervangen zal worden. Deze nieuwe straatverllichting zal bijdragen aan de sociale veiligheid van de buurt en er zorg  voor dragen dat er een betere verlichting is in de straat.