De schrikbarende geluiden die fractielid Robbert Dautzenberg heeft afgegeven aan wethouder Jan Bormans zijn positief beantwoord.
Het College heeft besloten om met onmiddelijke ingang het zebrapad bij de kerk in Mechelen te verplaatsten.

Het zebrapad dat al jaren voor gevaarlijke situaties lijdt en voor mindervaliden niet toegankelijk is, was een van de gevaarlijkste verkeerssituaties

in de gemeente Gulpen – Wittem. Nadat eerdere verzoeken geen reactie opleveren, hebben we nu toch succes bereikt. Gelukkig maar,
want zo maken we Mechelen en het verkeer in Gulpen-Wittem weer een stuk veiliger!