Het College van Burgmeester en Wethouders ziet niets in het door Fractie Franssen voorgestelde idee voor het invoeren van een parkeerpas voor de inwoners van Gulpen – Wittem. Onze fractie die hiermee het parkeergemak van de inwoners wil vergroten, is teleurgesteld in de reactie van het College. We hadden gehoopt op een duidelijk antwoord en niet op een antwoord met de volgende reactie: “het College schat in dat het te weinig geld opleverd”. Daarnaast is het College wel bezig geweest met een GSM-parkeren. Hierbij moet er via de telefoon parkeergeld worden betaald. Dit ziet onze fractie echter niet zitten. Het is een duur en ineffectie systeem, zo is al opgemerkt uit andere gemeenten. Op de vragen over hoe andere gemeenten het betaald parkeren aanpakken, antwoord het College dat het hierbij met name om parkeervergunningen gaat.

Onze fractie vindt dat het College de toezegingen, omtrent het onderzoek naar een parkeersysteem voor de eigen inwoners onvoldoende heeft uitgewerkt, en is dan ook niet te spreken over de reactie van wethouder Bormans hierover. Hij stelt dat de klantvriendelijkheid door het door onze fractie  voorgestelde systeem niet zal toenemen, maar eerder tot onvrede zal leiden door het variende parkeergedrag van onze inwoners. Daarnaast is het College bang voor misbruik maken van de situatie.

Fractie Franssen zal later nog terugkomen op het parkeersysteem voor de inwoners van Gulpen – Wittem.