De Fractie Franssen zal een verzoek van het bestuur van fanfare Berg en Dal te Slenaken tot het toekennen van een gemeentelijke bijdrage in het tekort van de fanfarezaal ten volle ondersteunen. Die toezegging heeft fractievoorzitter Piet Franssen aan het bestuur van de fanfare gedaan nadat hij uitvoerig kennis had genomen van de wijze, waarop deze voorziening wordt geëxploiteerd. De zaal is eigendom van de fanfare en wordt geheel door vrijwilligers gerund. Volgens het door het college voorgestelde accommodatiebeleid hoeft de fanfare niet te rekenen op enige financiële steun bij de exploitatie.

Voor de Fractie Franssen een onmogelijkheid. De grote inzet van veel vrijwilligers en de grote betekenis van de zaal voor de kern Slenaken worden daarmee afgestraft in plaats van beloond. Het (beperkte) tekort ontstaat daarbij ook nog mede door beperkingen, die de fanfare zichzelf heeft opgelegd om concurrentie met de lokale horeca te voorkomen of te beperken.

Piet Franssen: “Ik heb inmiddels inzicht gehad in het uitvoerige voorstel, dat het fanfarebestuur naar het college en de betrokken wethouder Verhoeven heeft gestuurd. Alleen de brief getuigt al van de gedegenheid waarmee men in Slenaken de zaken aanpakt. Daar heb ik alle bewondering voor. Alle mogelijkheden zijn door het bestuur met de plussen en minnen beschreven. Uiteindelijk wordt voorgesteld dat de gemeente alle inzet in menskracht en geld waardeert met een bijdrage van 2% van de WOZ-waarde van de zaal. Het gaat dan om een jaarbedrag van 6280 euro. Geen geld wanneer we kijken wat daarvoor in Slenaken wordt gepresteerd”.

Het voorstel van de fanfare zal betrokken worden bij de behandeling van de nota over het accommodatiebeleid. De fractie rekent daarbij op de steun van de andere fracties in de gemeenteraad.