De afgelopen week zijn wij door diverse organisaties op de hoogte gesteld van het feit dat zij voor het aanvragen van een ontheffing, voor het houden van muziekactiviteiten buiten en het tijdelijk afsluiten van wegen een legesverhoging van 300% krijgen voorgeschoteld!

Wij als Fractie Franssen vinden dit een slechte zaak en zijn hiervan enorm geschrokken. Zeer zeker omdat dit College kunst en cultuur hoog in het vaandel heeft staan en de verenigingen moet ondersteunen in het organiseren van activiteiten. Maar niet alleen verenigingen, zoals muziekgezelschappen en buurtverenigingen, maar ook ondernemers klagen over de kostenstijging die absurd is te noemen!

Fractie Franssen heeft het College dan ook verzocht om zo spoedig mogelijk het oude tarief te hanteren voor deze ontheffingen en met terugwerkende kracht organisaties het financieel verschil terug te storten.

Daarnaast hebben Robbert Dautzenberg en Piet Franssen het College de volgende vragen gesteld:

1. Bent u het met ons eens dat het absurd is om leges met 300% ten opzichte van het vorig jaar te verhogen?

2. Bent u op de hoogte van de klachten die verenigingen en ondernemers hebben over deze legesverhoging?

3. Was u als College niet degene die er voor pleit om kunst en cultuur nog meer te promoten in Gulpen – Wittem en vindt u het dan terecht om organisaties op deze manier te beboeten in plaats van te stimuleren?

4. Bent u bereid om met een wijzigingsvoorstel te komen, zodat de Raad de eerst volgende vergadering kan besluiten over een wijziging in deze verordening die de organisaties die buitenactiviteiten organiseren weer gerust kunnen ademhalen omdat de gemeente het financieel weer mogelijk maakt leuke avonden buiten te organiseren?

Wij verzoeken u dringend om zo snel mogelijk gehoor te geven aan bovenstaande vragen en verzoeken, zodat verenigingen weer zonder zorgen verder kunnen gaan met het organiseren van leuke activiteiten in de openlucht, zonder hiervoor onnodig met hoge kosten opgezadeld te worden.