Al jaren en de laatste tijd weer steeds vaker zijn er ontzettend veel mensen die klagen over de ligging van voornamelijk het zebrapad bij de bushalte (Hoofdstraat, kerk) in Mechelen. Een deel is er van overtuigd dat zowel het zebrapad als de bushalte verkeerd liggen, maar in het bijzonder het zebrapad tegenover de kerk zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties op de Hoofdstraat te Mechelen.

Het zebrapad ligt precies onder de bushalte (in een bocht), waardoor er geen uitzicht / overzicht is voor de overstekende mensen en het (inhalend)autoverkeer. Buschauffeurs die ons hier ook al over aangesproken hebben, plaatsen tegenwoordig de bus op het zebrapad om de veiligheid te verhogen, maar de mensen steken dan voor de bus over wat nog steeds tot schrikreacties leidt. Menige dorpsinwoner van Mechelen steekt al lang over bij de trappen van de kerk, wat ook een veel logischer punt is en slechts enkele meters van het huidig zebrapad verwijderd is.

Wij hebben het College de volgende vragen voorgelegd:

1. Bent u als College op de hoogte van de gevaarlijke situaties die bij deze oversteekplaats dagelijks ontstaan? Zo ja, waarom heeft u dan geen actie ondernomen?

2. Heeft u als College al gekeken naar andere locaties voor de oversteekplaats? Zo ja welke, zo nee bent u bereid dit zo snel mogelijk te doen?

3. Is het College bereid met de politie en eventueel ook Veolia in overleg te treden over de ligging van het zebrapad en de bushalte?

4. Ziet het College het verplaatsen van het zebrapad naar de trappen bij de kerk als een optie, die de veiligheid verhoogt?

Als fractie hopen wij dat dit onderwerp snel wordt opgepakt, zodat gevaarlijke situaties in de toekomst vermeden kunnen worden.