Zoals u bekend vond afgelopen dagen in Kerkrade het Wereld Muziek Concours (WMC) plaats. Het WMC heeft in binnen- en buitenland faam als muziekfestival, en wordt niet voor niets het officieuze wereldkampioenschap voor muziekgezelschappen genoemd. De Gemeente Beek blijkt de deelnemers uit die gemeente elk € 1000 toe te kennen om bij te dragen aan de kosten te bestrijden die de gezelschappen moeten maken om in Kerkrade te kunnen deelnemen aan het WMC.

Wij zouden bij u willen bepleiten de deelnemers uit onze gemeente, te weten de Fanfare “Kunst & Vriendschap” uit Partij en de Harmonie “Sint Gertrudis” uit Wijlre, naar voorbeeld van de Gemeente Beek een financiële bijdrage te willen verstrekken van € 1000 voor het deelnemen aan het WMC.

Daarmee kunnen wij als Gemeente Gulpen-Wittem onze waardering laten blijken voor al de inspanningen die de gezelschappen zich getroosten om in Kerkrade goed voor de dag te komen. Het deelnemen van de Fanfare “Kunst & Vriendschap” uit Partij en de Harmonie “Sint Gertrudis” uit Wijlre is bovendien een mooi stuk ‘reclame’ voor onze Gemeente!

Met vriendelijke groet,

Fractie Brants; Fractie GroenLinks;Fractie Franssen.