Sinds 1 mei 2005 stelt de Provincie Limburg alle gemeenten van Limburg in de gelegenheid zich aan te sluiten bij de milieumeld- en klachtentelefoon (MKT). Deze klachtentelefoon vormt een centraal punt waar bedrijven, overheden en burgers de mogelijkheid hebben om melding te maken van klachten over de milieukwaliteit of ongewone voor-vallen. Deze telefoonlijn is ook in de weekenden en buiten kantooruren bereikbaar. Als zich een situatie voordoet kan er dan ook direct naar gehandeld worden, en niet pas op een werk-dag als de oorzaak van de klacht al is verlopen.

Iedere gemeente in Limburg kan deelnemen aan deze MKT. Het voordeel voor een melder is dat deze een melding kan doen bij één centraal punt, ongeacht wie het bevoegd gezag is. Voorwaarden is wel dat de gemeente gebruik maakt van de MKT. Hierdoor kan een burger of bedrijf ook buiten kantooruren zijn klacht direct doorgeven. Goede service voor de melder, en er kan direct actie worden ondernomen. Bij sommige gemeenten dient nu nog in de weekenden en buiten kantooruren een telefoonbeantwoorder te worden ingesproken. Dit is niet meer van deze tijd, en zeker als er een initiatief is waar iedere gemeenten zich bij kan aansluiten waar wel een goede bereikbaarheid is gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de MKT en de afhandeling van binnen gekomen klachten ligt bij de Provincie Limburg. De inspecteur van dienst neemt de klacht direct in behandeling en geeft er de benodigde vervolg acties op.

De MKT is al lang beschikbaar en het is gebleken dat deze telefoondienst veelvuldig gebruikt wordt. Er komen meer dan 1000 klachten per jaar op binnen op diverse gebieden zoals stank, geluid- en stofklachten. Het is dan ook een aanvulling en meerwaarde voor elk milieubeleid van een gemeente doordat er direct actie kan worden ondernomen en de dienstverlening wordt verbeterd. De MKT is een verbetering van de dienstverlening en voor de directe opname en afhandeling van milieuklachten.

Wij zouden dan ook graag zien dat de gemeente Gulpen-Wittem zich hierbij aansluit, en de gemeente de overige gemeenten die geen lid zijn stimuleert tot deelname. Een centraal meldpunt voor iedere burger of bedrijf in Limburg moet anno 2009 toch zeker een realistisch doel zijn. Fractie Franssen en GroenLinks hebben het College hierover de volgende vragen gesteld:

• Bent u het met ons eens dat het een goede zaak zou zijn als wij ons als Gemeente Gulpen-Wittem zouden aansluiten bij de milieumeld- en klachtentelefoon?

•Bent u bereid daartoe de nodige stappen te zetten?

• Bent u bereid ook de Gemeente Vaals en de Gemeente Valkenburg proberen over te halen zich bij de milieumeld- en klachtentelefoon aan te sluiten?

Een afschrift van deze brief hebben wij tevens verzonden aan de verantwoordelijke gedeputeerde de heer Noël Lebens van de Provincie Limburg.