Hoewel Fractie Franssen sceptisch is over de nieuwe beoogde samenwerking tussen de gemeenten Vaals,  Valkenburg a/d Geul en Gulpen – Wittem willen we het toch een kans geven! Wel spreken wij onze zorgen uit over de levensvatbaarheid van deze samenwerking. Het rijk en de provincie hebben geen officiële verklaring gegeven en daarmee blijft bij ons de twijfel bestaan. Wij willen als Raad intensief betrokken blijven bij de uitwerking van deze samenwerking, dat waren de woorden.

De PvdA wil vooral op papier zien wat er bereikt wordt met de samenwerking. In de ogen van onze fractie is dat bijna onmogelijk. De uitwerkingen van deze samenwerking zullen we met onze ogen om ons heen moeten waarnemen, zien en horen of de leefbaarheid op peil blijft en niet lezen in een notitie dat het er allemaal goed voorstaat.

De gemeenteraad van Gulpen – Wittem sluit zich aan bij de wijzigingen in het tijdpad die de gemeente Valkenburg heeft voorgesteld, waarbij wij de eerste uitwerkingen in februari 2010 tegemoet zullen zien.

Balans wil het heuvelland met deze samenwerking op de kaart zetten, dat is een goed uitgangspunt om de taken te verdelen. Wij kunnen ons geheel vinden in de uitdrukkingen dat vooral de burgers betrokken moeten worden om de samenwerking kans van slagen te geven. De fractie Brants verwoorde het kort, maar daadkrachtig: “veel succes”