Gelijkwaardige partners in de heuvelland gemeenten en veel aandacht aan de heuvellandagenda, dat moet veel kansen bieden in de Euregio. Maar nog belangrijker de versnellingsagenda met steun van de provincie, die moet zo snel mogelijk worden opgenomen om aan de slag te gaan op lokaal niveau!
Maar ook minder organisaties en ingewikkelde structuren, dat moet de uitwerking worden van het bestuursakkoord en de Limburg-agenda.