Fractie Franssen heeft de afgelopen weken veel boze reacties ontvangen. Een berg van amendementen was het gevolg. Dit beleid gaat helemaal onderuit. De amendementen zorgen niet voor een verbetering maar  vergroten de willekeur en zorgen voor een averechtse werking. Fractie Franssen en GroenLinks hadden dan ook voorgesteld om de nieuwe subsidieverordening af te voeren en de wethouder opnieuw zijn huiswerk te laten doen. De andere fracties vroegen zich af hoe dat moest gaan gebeuren? Dat antwoord is simpel:

In het kader van het dualisme hadden wij graag een klankbordgroep benoemd zien worden met een afvaardiging van de gemeenteraad ,onze burgerfractieleden en verenigingsfunctionarisen. Daarnaast wilden wij  alle verenigingen de kans geven om mee te praten over dit nieuwe beleid en een voorstel  vormen dat gedragen wordt door  alle verenigingen.

Hoewel  PvdA en Balans spraken van een goed resultaat, want fusies worden gestimuleerd en dat juichen wij toe, aldus Rob Bemelmans (PvdA).  Verder hebben verenigingen  alle kansen gehad om betrokken te worden bij het nieuwe beleid aldus Balans.

Het CDA en fractie Brants moesten toegeven dat er  veel, maar dan ook heel veel aanpassingen nodig zijn. De twee fracties bleven er echter van overtuigd dat hun amendementen het hele verenigingleven in Gulpen – Wittem konden redden, iets wat in eerdere vergaderingen over het subsidiebeleid niet te merken was.

Balans merkte nog op  dat spelen van Sinterklaas vandaag niet van toepassing was. In een tijd van crisis vonden zij het gepast om met arbitraire keuzes te bezuinigingen op de fundamenten van onze samenleving, de verenigingen.

Verenigingen voelen zich niet serieus genomen. Dat blijkt uit de vele, maar dan ook vele  boze reacties die ons blijven bereiken. “Toch kan het CDA het de verenigingen niet aandoen om te wachten tot na de zomer, de commotie neemt dan alleen maar toe” zo sprak Jos Hendriks ons toe.

Bij verenigingen gaat het om de sociale cohesie en niet alleen om educatie. De vraag is dan ook: “Wethouder Verhoeven, uw criteria om te toetsen, waar komen ze vandaan?  Verklaar het ons dan? “(Frans Disse, GroenLinks)

U beseft niet dat u de gemeente in de problemen brengt. Deze verordening is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wij zij er van overtuigd dat verenigingen die naar de rechter gaan hun gelijk zullen krijgen. (Piet Franssen, Fractie Franssen).

Daarnaast krijgen de ideeën van jongeren geen enkele kans meer, doordat in het jaar vooraf al duidelijk moet zijn wat ze gaan doen. Er is geen duidelijke link met het accommodatiebeleid, het is te moeilijk, te veel regels en inflexibel!

Wij zien liever een doorzichtig, simpel en gelijk beleid dat is gebaseerd op duidelijke normen, die door de verenigingen en hun overkoepelende organisaties worden gedragen.

Het begon allemaal  met de woorden van de wethouder die hij telkens herhaalde op de bijeenkomsten: “Ik ben niet van plan om ook nog maar een enkele wijziging toe te passen op deze verordening”.

Tijdens het RTG was het al duidelijk René Sangers (CDA), Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Marion van der Klei (GroenLinks) lieten daar al geen spaan heel van het subsidiebeleid. En vandaag wilt u het doorzetten? Het spijt ons voor de verenigingen die er wel in positieve zin op vooruitgaan maar wij kunnen hier niet mee instemmen!  “Het kan niet zo zijn dat verenigingen helemaal niets krijgen, dat is een ramp voor het verenigingsleven”.

Daarnaast vinden wij het niet kunnen dat 19 verenigingen geen subsidie krijgen toegekend en 9 andere verenigingen die te laat waren wel subsidie krijgen toegekend. Burgemeester van den Tillaar wilde dit schijnbaar verzwijgen, want hij nam Piet Franssen het woord af!  Vrije meningsuiting is schijnbaar niet toegestaan in Gulpen – Wittem?

Maar ook Wethouder Ruud Verhoeven had een leuke reactie

“Ongelijkheid, zou je gelijk moeten trekken, maar dat kan niet dat is mijn link met het accommodatiebeleid”. Het is mijn vraag, “ Welke ongelijkheid is voor de gemeenteraad acceptabel?” De wethouder verbaasde zich dat sommige verenigingen niet reageren op de ongelijkheid die er nu komt.  Hij had bij het opstellen van het nieuwe beleid slechts een principiële vraag gehanteerd: “Wat is het verschil tussen karten en darten?” De KPJ, Zij – Actief en de kerk zijn dat activiteiten waaraan de gemeenschap moet mee betalen?” “Ik zie hier geen aanleiding toe, dat is amusement!” We houden zelfs geld over want ik weet dat sommige verenigingen geen subsidie zullen aanvragen.

Met deze reactie van de wethouder viel ons de mond letterlijk open, waar zijn we toch mee bezig?

De PvdA was alvast overtuigd van hun winst bij de volgende verkiezingen: “ de verenigingen zullen ons vast en zeker steunen!” Ger Brants wilde de KPJ steunen, want zo is er volgens hem minder overlast op straat. Het CDA wil de verenigingen op de wenken bedienen, door de een de worst te geven en de ander de worst te ontnemen.