Aanstaande donderdag (9 juli 2009) zal Fractie Franssen samen met GroenLinks een motie indienen waarbij wij het College oproepen te stoppen met alle voorbereidingen van de mogelijke aanleg van het sportcomplex tussen Partij en Wittem. Deze motie dienen wij in, met in overweging te nemen dat:

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de noodzakelijk geachte onderzoeken (naar het leefgebied van de dassenpopulatie en de vliegroutes van vleermuizen) in verband met de mogelijke ontheffing van de bepalingen in de Flora – en Faunawet nogmaals duidelijk maken hoe kwetsbaar het gebied is.

De voetbalverenigingen in de gemeente Gulpen – Wittem niets zien in het concentratiebeleid van wethouder Verhoeven (dat er toe moet leiden dat 7 van de 10 voetbalverenigingen in onze gemeente verdwijnen).

De gemeente Gulpen – Wittem in financieel opzicht zwaar weer tegemoet gaat en dat het uitgeven van miljoenen euro’s aan een overbodig sportcomplex totaal onverantwoord is.

Daarnaast dragen wij het College op om voor de begrotingsvergadering te komen met een concreet plan om er voor te zorgen dat Partij binnen de kortste keren weer kan  beschikken over een gemeenschapshuis voor alle dorpsactiviteiten!