Fractie Franssen en GroenLinks stellen voor een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van clustering van sportvoorzieningen van de kern Gulpen in het gebied waarin Mosaqua, Sophianum en Rocca nu reeds zijn gelegen. Hiermee doen wij een voorstel conform het advies “Mosaqua in Optima Forma” van 13 december 2007, wat overeenstemt met het huidige voorliggende rapport. Dit voorstel doen wij mede in het licht van de gewenste ontwikkeling van toerisme, recreatie en betaalbaarheid.