Fractie Franssen is het net zoals een meerderheid van de gemeenteraad niet eens met het voorstel van Balans om slechts €15.000 ter beschikking te stellen in plaats van de berekende €55.000 voor het realiseren van een accommodatie voor de politiehondenvereniging in Wahlwiller en het aansluiten van deze accommoatie op het netwerk van infrastructuur .Voor de €15.000 euro kan de kabel niet worden doorgetrokken, zo schetste wethouder Bormans het. En dat is in onze ogen terecht. de politiehondenvereniging wacht al jaren op een nieuwe accommodatie nadat de plannen waren ontwikkeld om woningen te bouwen op de oude locatie, de woningen zijn inmiddels zo goed als klaar,  maar de accommodatie niet. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat Balans een tuinhuisje wilde laten plaatsen als accommodatie voor deze voor de gemeenschap net als alle andere verenigingen belangrijke leefbaarheidsvereniging.

Fractie Franssen vindt het belangrijk dat honden worden opgeleid tot politiehond, dat honden worden getraind om garant te staan voor onze veiligheid en dat hun begeleiders daarbij moeten kunnen rekenen op een fatsoenlijke, deugdelijke accommodatie om spullen veilig weg te bergen en waar ook voorzieningen als water en stroom aanwezig zijn. Een vereniging laat je niet in de kou staan! Daarbij komen wij nog maar eens terug op het credo “Laten we het vooral gezellig houden!”.