De afgelopen weken heeft Fractie Franssen van u berichten mogen ontvangen betreffende bezwaren tegen het voorgestelde subsidie- en accommodatiebeleid. Wij hebben alle reacties zorgvuldig doorgenomen en binnen onze fractie besproken. Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat het beleid aan alle kanten blijft rammelen. Aanstaande donderdag 9 juli (raadsvergadering) zal het subsidiebeleid aan de orde komen.

De Fractie Franssen wil dat het huidige subsidiebeleid nog een jaar wordt gehandhaafd. Dit standpunt zullen wij dan ook aanstaande donderdag 9 juli in de raadsvergadering bepleiten. Daarbij hopen wij dat ook de andere fracties ons standpunt zullen ondersteunen (De GroenLinks fractie heeft inmiddels aangegeven ons standpunt te willen ondersteunen).

Dat jaar kan dan worden gebruikt om een nieuw beleid te ontwikkelen dat kan rekenen op een breed draagvlak bij de verenigingen in de gemeente Gulpen-Wittem. De afgelopen weken hebben de voorstellen van Wethouder Verhoeven een golf van kritiek opgeleverd vanuit het verenigingsleven(in onze ogen terecht).

Niet alleen werden de verenigingen voor voldongen feiten geplaatst, want de wethouder liet bij de inspraakbijeenkomst al bij het begin meedelen dat hij niets meer aan zijn plannen zou veranderen. Vervolgens moest hij ook daarna bij de bespreking in de raadscommissie keer op keer toegeven dat zijn voorstellen “arbitrair” zijn. Met “dat is een keuze” en “het sluit aan bij het bestaande” probeerde hij de plannen nog goed te praten.

Voor Fractie Franssen waren het ontbreken van doelstellingen, een duidelijke toekomstgerichte visie, het invoeren van allerlei nieuwe regels en het papierwerk dat daarmee samenhangt, reden om te bekijken of de voorstellen van wethouder Verhoeven nog zijn te repareren met amendementen. Piet Franssen, voorzitter Fractie Franssen: “Maar dat bleek onbegonnen werk. Het beleid zou aan alle kanten blijven rammelen.”

De belangrijkste kritiek is dat vooral In de voorstellen van wethouder Verhoeven allerlei verenigingen er financieel flink op achteruit gaan, tenzij allerlei extra activiteiten worden georganiseerd die weer aan allerlei regels moeten voldoen, daarnaast dat deze een jaar van te voeren moeten worden aangemeld en een hoop papierwerk vergen.

De Fractie Franssen is tot de conclusie gekomen dat het beste voorstel is het bestaand beleid en de bestaande verordening voorlopig maar te handhaven. En tijd te nemen voor het ontwikkelen van nieuw beleid in samenspraak met het verenigingsleven. Nieuw beleid dat niet is gebaseerd op willekeur. Nieuw beleid met minder regels en dat minder papierwerk vergt en dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de verschillende kernen.