De motie Brants, Franssen, Groenlinks heeft succes opgeleverd. Na een stevige discussie met wethouder Marjon Leurs (Balans) die met tegenzin de motie toch niet kon tegenhouden zal er worden bekeken hoeveel geld nodig is om de basisschool van Wijlre en het gebied erom heen opnieuw te ontwikkelen. De wethouder moet voor de begrotingsvergadering haar huiswerk doen en komen met een voorstel. Zodat er in 2010 gestart kan worden met de ontwikkeling en oplevering zo snel mogelijk plaats kan vinden. De raad stemde uiteindelijk unaniem in met de motie.