Een primeur, zo sprak het CDA over de kadernota 2010. Toch moeten we met zijn alle veel teleurstelling lezen, met het inleveren van ruim €800.000 structureel aan inkomsten uit het gemeentefonds zullen we zeer terughoudend moeten zijn met het ter beschikking stellen van gelden. Een aantal zaken dienen wel prioriteit te krijgen en dat is volkshuisvesting, economische zaken en duurzaamheid. Drie belangrijke zaken die alle drie niet terug komen in de kadernota. Duurzame energie moet veel meer worden gestimuleerd aldus Piet Franssen, fractievoorzitter. Ook gaat er nog steeds te veel geld naar het NV Vrijetijdscentrum, dat moet afgelopen zijn vindt de Fractie Franssen.

We moeten werken aan maatwerk, beleid bijstellen, maar dat niet ten koste van onze ambities laten gaan. Het laatste wat wij als Fractie Franssen willen is belastingverhoging, we zitten al aan onze top en zouden eigenlijk moeten kijken naar belastingverlaging, maar met de post Majeure Projecten in Gulpen – Wittem lijkt dat laatste er niet in te zitten. Voor ons is het de vraag, “hoelang houden we de broekriem op?”. Wij geven de beoogde samenwerking met Vaals en Valkenburg a/d Geul een kans, hoewel deze vorm niet onze eerste voorkeur heeft.

Ook willen we direct na het zomerreces een discussie over de besteding van de essentgelden, die moeten worden ingezet daar waar divend de tekorten opvulde, maar moeten ook worden ingezet om de gemeente betaalbaar te houden en er voor te zorgen dat we niet stil blijven zitten!

We werken te weinig samen met de provincie en lopen zo veel subsidies mis, dat zijn gemiste kansen en we moeten er raadsbreed voor zorgen dat vanaf komend jaar elke kans wordt aangegrepen om geld binnen te halen bij het Rijk en de Provincie en minder geld binnen te halen bij onze burgers.

Ook willen we deze kadernota aangrijpen om nog eens te spreken over de accommodaties. Wethouder Ruud Verhoeven is al ruim een jaar bezig om te starten met de verbouwing in Reijmerstok. Wij willen hem helpen en het krediet ter beschikking stellen, maar wat wij gisterenavond gehoord hebben was schrikbarend. De Wethouder heeft nog niets, maar dan ook niets gedaan. Er is geen aanbesteding geweest, geen collegevoorstel en geen raadsvoorstel. In dit dossier verdient deze wethouder van ons een motie van wantrouwen! Het is een schande om de burgers zo lang te laten zitten, en straks komende winter zitten ze alweer in de kou! Dat is niet zoals het hoort! Zo vonden ook het CDA, GroenLinks, PvdA en de Fractie Brants.

De Fractie Balans zag liever dat er werd gestopt in Reijmerstok, want een goed einde zit er volgens hun niet in, dat zelfde spraken zij over Mechelen waarvoor Balans €0 ter beschikking wilde stellen en na enig overleg plots met 3 ton kwam, maar de gemeenteraad vindt het nu niet het moment om bedragen vast te zetten als er geen duidelijke plannen zijn.

De wethouder heeft tot de begrotingsvergadering de kans om met plannen te komen voor Mechelen, zodat geld kan worden vastgezet en er gestart kant worden met het realiseren van een gemeenschapsvoorziening in Mechelen, in de hoop dat die in Reijmerstok dan kan worden opgeleverd, maar die hoop sprak de wethouder gisteren al is tervergeefs.

Dan nog iets wat ons opvalt. Het sportcomplex wordt steeds goedkoper. Als fractie blijven wij felle tegenstander van de realisatie van dit complex maar de kosten zijn gedaald van 8 naar 5 en nu naar 3 miljoen. Wethouder hoe kan dat? Het bleek slechts een beetje magie te zijn, hij wil gefasseerd bouwen en stelt voor te starten met fase 1 die €3 miljoen kost, de rest volgt dan later en kost weer meer geld.

Ook moet er eindelijk begonnen worden met een goede accommodatie voor de politiehondenvereniging in Whalwiller die lang genoeg heeft zitten wachten. Wij zijn akkoord met de €55.000 die hiervoor is geraamd. Een meerderheid van de Raad was dit ook, alleen de fractie Balans stelde voor om slechts €15.000 ter beschikking te stellen en een tuinhuisje te plaatsen.