De jaarstukken over het jaar 2008 zien er volgens de gemeenteraad goed uit, Fractie Franssen kan zich hier volledig bij aansluiten. Toch moeten we in de toekomst goed gaan oppassen. Wij maken ons zorgen om de ambtenarencapaciteit. Dit omdat veel projecten maanden en jaren vertraging oplopen of zelfs stop worden gezet omdat de gemeente het niet kan bijbenen. Toch spreekt burgemeester van den Tillaar niet van een tekort, maar van lange voorbereidingstrajecten. Onze fractie is hiervan niet overtuigd en wil voor de begrotingsbehandeling voor 2010 duidelijk op tafel hebben hoe het staat met de ambtenaren capaciteit van onze gemeente en wat er moet gebeuren om versnelling in projecten te brengen.

Ook pleit onze fractie samen met het CDA en GroenLinks voor het behoud van inzicht in de onderhoudsfondsen, zodat de wethouder niet kan gaan toveren met geld. Daarnaast willen we af van de open-einde regelingen, het College moet zich strikt houden aan het door de Raad verstrekte krediet. Wil een wethouder met een nieuw project komen dan kan de wethouder de Raad om krediet komen vragen als er geld nodig is voor onderzoek en uitvoering.

Er moet dus meer transparantie en inzichtelijkheid komen in de financiële situatie van de gemeente, de jaarstukken, de begroting en de toekomstige kadernota’s. Deze motie van Fractie Franssen en GroenLinks werd door de raad unaniem aangenomen.