Het eerste probleem dat wij langs deze weg willen aanstippen is het probleem van huisvuil cq zwerfvuil. Klaarblijkelijk wordt er regelmatig huisvuil gedeponeerd naast/voor de appartementen aan de Prins Bernhardstraat, want de bewoners geven aan dat het huisvuil regelmatig naast de containers wordt gestort. Een aantal bewoners heeft inmiddels hierover  al haar beklag ingediend bij de gemeente, maar hier krijgt men steevast het antwoord ‘hier kunnen wij niks aan doen!’ Aankloppen bij de woningvereniging, eigenaar van het appartementencomplex, heeft ook geen resultaat, want deze verwijst de bewoners door naar de gemeente. Deze gang van zaken leidt tot irritatie, verloedering en trekt ongedierte aan. Het tweede probleem wat wij willen aanstippen, is het parkeerprobleem in deze wijk. Ondanks dat wij recent een nieuw parkeerplan voor de kern Gulpen hebben vastgesteld willen wij hier nogmaals de aandacht op vestigen. Enerzijds is het zo dat bewoners zich irriteren aan de parkeergedrag van ambtenaren van de gemeente in de wijk, dit gezien het feit dat het hier gratis parkeren is. Anderzijds wordt in het weekend veelvuldig in de wijk geparkeerd door hotelgasten van het hotel aan de dorpstraat en rijden deze gasten bij vertrek veelvuldig tegen het verkeer in en dit creëert gevaarlijke situaties!