De voorstellen in de notitie “De schakels voor de leefbaarheid van Gulpen-Wittem / Accomodatiebeleid vanaf 2010)” en de “Subsidieverordening Welzijn 2009” heeft voor onze scoutingverenging vergaande negatieve financiële gevolgen.
Tot heden kreeg onze scoutinggroep jaarlijks ongeveer € 2269 (uitgaande van 82 leden jonger dan 18 jaar). Daarnaast waren de opbrengsten van onderverhuur aan bevriende scoutingroepen geheel voor eigen gebruik en was er geen huur voor het scoutinggebouw verschuldigd.

 

In de voorstellen wordt de subsidie gehalveerd, de opbrengst van onderverhuur gaat voor 50% naar de gemeente en de huur wordt opgehoogd tot uiteindelijk € 1900 per jaar.

In totaal betekent dit een achteruitgang van € 4000 per jaar.

Wie zijn wij:

Scouting St. Martinus ligt in het dorpje Mechelen van de Zuid-Limburgse Heuvelland gemeente Gulpen-Wittem op een steenworp afstand van België en Duitsland. Ze is de enige scouting groep van de gemeente en de grootste van de regio. Zie ook onze website: http://www.scouting-stmartinus.nl

De groep is onderverdeeld in verschillende speltakken zoals; Bevers, Welpen, Kabouters, Gidsen, Verkenners, Explorers en Pivo’s.
Daarnaast heeft de groep een Berging. Dit is een groepje mensen dat zich bezig houdt met onderhoud van materieel en gebouw en levert tevens facilitaire ondersteuning aan de groep. Naast de Berging zijn er nog de Stam+ (groep oudere jongeren en enkele leiding) en een getraind en goed uitgerust Klimteam.

Wekelijks zijn er groepsbijeenkomsten waarbij scouting St.Martinus haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Scoutingleden leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, organiseren, creatief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.
Ieder jaar gaan diverse speltakken een of meerder weekendjes weg. De kleinsten gaan meestal naar een accommodatie elders en de Verkenners, Gidsen en Explorers gaan meestal met rugzak, slaapzak en kookgerei op trektocht in binnen- of buitenland.
Een keer per jaar gaan de meeste speltakken een week op gezamenlijk Zomerkamp. De Explorers zoeken het wat verder op en gaan onder begeleiding naar bijv. Luxemburg, Friesland en in 2008 zelfs naar Kandersteg in Zwitserland. De Pivo’s verkennen de wereld geheel zelfstandig en trekken door Europa of verder.
Scouting St.Martinus beschikt over een grote groep Scoutingvrijwilligers waaronder een vaste groep leidinggevenden. Zij doen dit voor hun plezier en zetten zich voor 100% in. Niet zonder verplichtingen overigens. Leidinggevenden zijn getrainde vrijwilligers, enthousiast en boordevol ideeën voor avontuurlijke spelvormen, speurtochten en uitdagende outdoor-activiteiten. Na een basistraining blijft de leiding zich verder ontwikkelen door vervolgtrainingen en workshops.

De rol van de leiding hangt af van de leeftijdsgroep en de aard van de Scoutinggroep. Naarmate kinderen ouder worden, doet de leiding een stapje terug. Zo helpt Scouting kinderen bij hun ontwikkeling!

Financieel is de groep afhankelijk van de Contributies, subsidies en niet te vergeten van giften vanuit het bedrijfsleven of particulieren die St. Martinus een warm hart toe dragen. De groep is ingeschreven bij Scouting Nederland en als zodanig lid van Scouting Limburg en de Regio Parkstad Limburg.

Knelpunt

Met het gelijkschakelen van de scoutinggroep als plaatselijk jeugd-en jongerenwerk wordt de plank al misgeslagen. De scoutinggroep is weliswaar gevestigd in Mechelen maar heeft een bovenlokale functie met leden uit vrijwel alle kerkdorpen van de gemeente Gulpen-Wittem.

Juist binnen scouting heeft het merendeel van de activiteiten een educatieve functie. Voor de lezer die geen ervaring heeft met het scoutinggebeuren is het bezoeken van onze website of de website van scouting Nederland een “must”.

Een deel van de activiteiten staan ook in het verlengde van sport, cultuur en heemkunde.

Samengevat:

Wekelijks komen alle speltakken bij elkaar, dit zijn 6 speltakken op 4 avonden en 1 middag. Deze bijeenkomsten duren minimaal 1,5 uur.

Jaarlijks organiseren we een zomerkamp. We zouden hiervoor in aanmerking moeten komen voor dezelfde subsidie, die de kindervakantiewerken ontvangen, namelijk 70 euro per dagdeel. Ons zomerkamp omvat 21 dagdelen (zaterdagmiddag tot en met zaterdagochtend) . Ons inziens hebben we als scoutinggroep hiervoor recht op 1470 euro

Per jaar gaat elke speltak minimaal 1 keer op weekend (vrijdagavond tot zondagmiddag).

Buiten onze wekelijkse bijeenkomsten van de speltakken, worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. (o.a. paasaktie, st-martinusviering, overvliegen, carnavalsavond)

Jeugdleden van overige verenigingen ontvangen per lid een subsidie variërend van 11,34 tot 60 euro. We zouden het billijk vinden, als ook de subsidie van Jeugd en Jongerenwerk minimaal verhoogd wordt naar 11,34 per jeugdlid tot 18 jaar.

Volgens ons zou onze subsidie er als volgt moeten uitzien:

Waarderingssubsidie m.b.t. jeugd – en jongerenwerk ad 450 euro

Stimuleringssubsidie van 11,34 per contribuerend lid, jonger dan 18, woonachtig in de gemeente.

Stimuleringssubsidie voor minimaal 10 educatieve activiteiten

Waarderingssubsidie conform kindervakantiewerk ad. 70 euro per dagdeel

Uitgaande van 82 jeugleden, jonger dan 18:

Waarderingssubsidie                                           450,00

Stimuleringssubsidie                                            929,88

Stimuleringssubsidie educatieve activi          1000,00

Waarderingssubsidie kamp                              1470,00

———-

Totaal                                                                  3849,88

 

Nogmaals

Binnen de Subsidieverordening Welzijn heeft een herverdeling plaatsgevonden met de nadruk (speerpunt) op jeugd, sport en cultuur. Daarbinnen past het niet om de scouting in negatieve zin te belonen. Wij rekenen op U allen dat er een aanpassing plaatsvindt zodat ook de scouting St.Martinus Mechelen ook in de toekomst op een professionele en financieel verantwoorde wijze kan doorgaan met haar activiteiten voor alle doelgroepen binnen alle kernen.