In de raadsvergadering van 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van een grondige renovatie (op onderdelen) van het subtropisch zwembad Mosaqua in Gulpen. De gemeenteraad heeft hiervoor €877.500,- beschikbaar gesteld.

Daarnaast is ook het mandaat gegeven om een kleine portie van het budget te mogen overschrijden als hiermee de coating aangepakt kon worden. Er is opdracht verstrekt voor een bedrag van € 800.672. In eerste instantie is er dus binnen het budget gehandeld.

Bij de coating heeft zich echter het probleem voorgedaan dat er onvoldoende rekening is gehouden met een noodzakelijke droog en uithardingperiode. Deze coating zal dan ook overnieuw moeten worden gedaan, wat tot meerkosten leidt. De gemeente en de aansprakelijkheidsverzekeraars zitten nu met een juridisch vraagstuk wie er verantwoordelijk is en wie de inkomstenderving van het NV VTC moet gaan betalen.

Het College is echter niet van plan om een extra stroefheidlaag te laten aanbrengen en deze te financieren. Zij laten de verantwoordelijkheid hiervan over aan het NV VTC.

Tijdens de renovatie bleek dat er ook reparaties nodig waren aan het tegel- en voegwerk in het 25-meter bad. Ook deze werkzaamheden zijn uitgevoerd en om in de toekomst makkelijker onderhoudswerkzaamheden te verrichten zijn er sluiters aan het bad aangebracht. De installaties werken na enkele opstartproblemen naar alle tevredenheid van het NV VTC.

De herstelwerkzaamheden zullen binnen de garantie worden uitgevoerd, waardoor hier de meerkosten  bespaard blijven. Ook zijn er problemen met de stroefheid van de vloer, die leidt tot meer valpartijen en ongelukken.

Om de volledige herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren zal het zwembad gesloten moeten worden. Omdat Mosaqua nu in het seizoen zit, zullen deze werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid in de periode 2 tot 27 november 2009 uitgevoerd worden. Ook hier wordt gekeken wie de inkomstenderving van het NV VTC moet gaan betalen.