Tijdens de informatiebijeenkomst afgelopen 2 juni in de Timpaan in Gulpen, was er groot ongenoegen bij bepaalde verenigingen. Zo is de KPJ woest, zij krijgen geen enkele euro subsidie meer, en dat voor een herziening van het subsidiebeleid dat juist de jeugd de toekomst gunt!, ook de scouting
(St. Martinus) moet het doen met maar liefst €4.000 euro minder. De dames van Zij-actief krijgen er activiteiten bij, een hoop administratieve rompslomp om geld te krijgen!.

Wij roepen de verenigingen in Gulpen – Wittem op om hun reacties over het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen via het contactformulier, of telefonisch danwel schriftelijk contact met ons op te nemen.