De afgelopen weken hebben veel burgers van de gemeente Gulpen – Wittem zich beklaagt dat gedurende een bepaalde periode (eind mei vorig jaar tot 1 mei dit jaar) voor hetaanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart een bedrag van €190,- aan leges moest worden betaald. Wij als fractie achten dit hoogst ongelukkig en onbegrijpelijk!

Fractielid Robbert Dautzenberg en fractievoorzitter Piet Franssen hebben na deze berichten onmiddellijk contact opgenomen met het College en om opheldering gevraagt, om het proces te versnellen is er ook direct contact opgenomen met alle andere fracties in de gemeenteraad en dit heeft geleid tot een raadsbreed voorstel. Dit voorstel is afgelopen maandag in de raadsvergadering unaniem aangenomen en heeft het volgende aan het College opgedragen:

Het College dient er zorg voor te dragen dat mensen die ten behoeve van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart een  bedrag in rekening is gebracht voor de medische keuring, terwijl zij geen medische keuring hebben ondergaan, zo snel mogelijk het desbetreffende deel van de leges gerestitueerd krijgen.

Het College het proces voor het afhandelen van een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart nog eens kritisch tegen het licht houdt en alle nodige inspanningen verricht om dit proces zo efficiënt mogelijk en daarmee goedkoper te laten verlopen.

Wethouder Bormans heeft inmiddels al de nodige werkzaamheden verricht en zal zo snel mogelijk de gewenste actie ondernemen. Maar ook in de Tweede Kamer in den Haag is men een wetsvoorstel aan het voorbereiden waarbij het mogelijk is dat de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart zelfs gratis kunnen worden. Verdere informatie hierover volgt in de loop van deze week.