Het handbalveldje achter basisschool De Triangel in Gulpen krijgt nog voor de zomer een opknapbeurt. De gemeenteraad van Gulpen-Wittem nam daartoe maandagavond een motie aan die was ingediend door de fracties GroenLinks, CDA Brants en Franssen.
Ook moet wethouder Marion Leurs-Mordang (Balans, welzijn) ervoor zorgen dat de jeugd over een paar jaar terecht kan op een andere plek als het veldje verdwijnt. De Triangel verhuist in 2011 naar het nog te bouwen Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente wil op de vrijkomende grond woningen bouwen. Het handbalveldje, dat tevens dienst doet als hangplek, moet dan wijken voor een parkeerterrein. Hoewel de Wethouder tegensputterde is ze uiteindelijk toch akkoord gedaan met het voorstel.

Dit voorstel hebben wij als gezamenlijke fracties gedaan omdat het handbalveld in Gulpen een plek is waar dagelijks 25 jongen elkaar ontmoeten, om activiteiten te ondernemen. Daarnaast is er bij het handbalveld geen sprake van overlast die door jongeren wordt veroorzaakt en is er vanuit de omwonenden voldoende sociale controle, zodat dit veld als veilige ontmoetingsplaats gebruikt kan worden. Maar ook wordt dit veld gebruikt voor activiteiten georganiseerd door jongerenorganisaties in Gulpen – Wittem en kan het slechts met enkele maatregelen al een stuk aantrekkelijker worden gemaakt.

Wij hebben het College dan ook opgedragen om op zeer korte termijn samen met de jeugd, de omwonenden en de jongerenwerker plannen te maken en zo snel mogelijk uit te voeren om nog voor deze zomer het handbalveld tot een aantrekkelijker veld te maken en dit veld zo lang mogelijk in gebruik te laten. Daarnaast moet wethouder Leurs er voor zorgen dat voordat het huidige veld niet meer te gebruiken is als ontmoetingsplek er een goed alternatief voor handen moet zijn en dat bij de planning en realisatie van dit veld eveneens de jongeren en de omwonenden en de jongerenwerker nauw betrokken zijn.

Vorig jaar hadden wij het College bij het vaststellen van de gebiedsvisie al verzocht om ook na de realisatie van het regionaal centrum het handbalveld te behouden. Hiervoor was echter geen draagvlak. Ook afgelopen maandag hebben wij nogmaals aangekaart dat de huidige locatie van het handbalveld zeer in de smaak ligt bij de jeugd en de omwonenden en dat er ruim voldoende sociale controle is, maar ook deze keer vonden wij geen gehoor bij de andere fracties.

Als Fractie Franssen willen wij een groot compliment maken aan de jongeren die de gemeenteraad hebben verzocht actie te ondernemen om dit speelveld te behouden voor de jeugd. Zij hebben zelf de omwonenden geinformeerd en gevraagd een petitie te tekenen die aan de gemeenteraad is aangeboden. Wij vinden dat zij na deze werkzaamheden het dan ook verdienen om gebruik te kunnen maken van een opgeknapt handbalveld!