Het is nog allerminst zeker dat sportverenigingen in de gemeente Gulpen-Wittem na de zomer moeten opdraaien voor de kosten van het maaien van sportvelden.

Na een hevig debat afgelopen maandag op verzoek van Fractie Franssen en ondersteund door GroenLinks en het CDA hebben wij ons ongenoegen aangekaart over de actie van wethouder Verhoeven. In het debat hebben wij het College van B&W opgedragen af te zien van het vanaf 1 augustus 2009 bij de voetbalverenigingen in rekening brengen van de kosten voor maaien van hun velden, en de kwestie van het maai-onderhoud van velden mee te nemen in het totaal van het op elkaar af te stemmen accommodatie- en subsidiebeleid met betrekking tot de sportverenigingen in onze gemeente. Er was enige druk nodig van de politieke partijen om de wethouder zover te krijgen zijn toezeging te doen zodat onze motie kon worden ingetrokken.

De gemeenteraad stemde er mee in, en wil eerst de discussie afwachten over het nieuwe accommodatie- en subsidiebeleid. Die vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op 9 juli.
De sportclubs kregen begin april een brief van de gemeente, waarin die aankondigde de maaikosten vanaf 1 augustus in rekening te gaan brengen. Volgens verantwoordelijk wethouder Ruud Verhoeven was dat al in oktober 2006 met de verenigingen afgesproken. Het College zal nu de verenigingen op de hoogte brengen van het door de Raad opgedragen verzoek.