Er is alles aan gedaan om samen tot een goed plan te komen. Onze fractie is blij dat het plan eindelijk kan worden vastgesteld. Hoewel coalitiepartij Balans sprak van de “Grootsteblunder van deze regeerperiode”, vinden wij de voorliggende kaders een prima uitgangsbasis om aan de slag te gaan. om aan te sluiten bij de woorden van het CDA: ‘eindelijk is het zo ver’. Onze fractie wil wel dat de burger meer dan voldoende inspraak krijgt op de plekken waar aan de slag wordt gegaan. Wij vinden dat de Raad zich niet bezig moet houden met details, hoe belangrijk deze ook zijn. Zolang de wethouder blijft communiceren met de burgers en de Raad zijn wij er van overtuigd dat er goed maatwerk kan worden geleverd. De ambities zijn hoog en misschien niet allen haalbaar, maar wij vinden wel dat ze moeten worden gekoesterd. “We hebben lang genoeg gepraat” aldus fractievoorzitter Piet Franssen, het is nu tijd dat de wethouder aan de slag kan gaan en voor de Vuelta een deel van de plannen reeds gereed heeft door ‘werk met werk te combineren’. Tot slot beloofde de wethouder onze fractie de communicatie nog verder te gaan verbeteren en nog betere voorlichting te gaan geven, iets dat helemaal aansluit bij ons standpunt.