Fractie Franssen betreurt dat het onmogelijk is het parkeren in Gulpen kostendekkend te maken zonder bezoekers af te schrikken. Hoewel wij zeer tevreden zijn met het voorliggend product van de gemeente en de ondernemers, hebben wij toch nog enkele aanbevelingen: Wij verzoeken de wethouder om het gratis parkeren in de kern Gulpen op te rekken van 11:00 uur naar 12:00 uur, zodat ook de bezoekers van de weekmarkt gerust hun boodschappen kunnen doen. Daarnaast willen wij dat de parkeerplaatsen op de Ingbergracht uit verkeersveiligheidsoverwegingen verdwijnen, tot slot wensen wij elk jaar deze parkeerverordening te evalueren en waar nodig bij te stellen. Onze punten werden door de Raad met uitzondering van de fractie Balans overgenomen. Balans wil met het plan terug naar de burger, hoewel de gemeente ook gelijk kan hebben stelde de fractie. Onze fractie vindt dit een onzinnige gedachte, we zijn ruim 2 jaar bezig met deze nota en om hem nu weer van de agenda af te voeren stelt het oplossen van problemen alleen maar uit. Wij zien dan ook meer in de evaluties waarbij ook de burgers nauw betrokken zijn. Vanuit de Raad is de wethouder ook gevraagd om tijdens het uitvoeren van de nieuwe verordening met creatieve oplossingen te komen om het parkeren voor de inwoners van onze gemeente te vereenvoudigen.