Onze vrees over de lopende bouwprojecten in Gulpen – Wittem was al lange tijd bevestigd. Spookbeelden van leegstand en vertrekkende starters, geen regionale afstemming en te weinig aandacht voor de huursector en te veel braakliggende, stilliggende bouwprojecten. Dat waren de woorden van de andere fracties. Maar onze fractie ziet het allemaal met ambitie tegemoet. Deze schokkende presentatie van het woonbeeld is een uitdaging voor de politiek!

Uiterst belangrijk is het dat woningbouwcorporaties een nog actievere rol gaan spelen in de bouw van nieuwe woningen, maar ook in het aanpassen van bestaande woningen (transformatie van de woningvoorraad). Deze corporaties hebben een brede maatschappelijke opgave: nieuwbouw, renovatie, huurbeleid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. In deze tijd van crisis die naar alle waarschijnlijkheid enkele jaren nodig heeft om te verdwijnen moet er een goedkoper woningaanbod van goede kwaliteit zij.

Met de aankomende vergrijzing moet Gulpen – Wittem zich inspannen om jongeren in de regio te houden en aantrekkelijk te zijn voor jongeren. Daarnaast moeten wij ook het toenemend aantal ouderen niet vergeten. Dit alles vergt maatwerk van de corporaties, projectontwikkelaars en onze gemeente in de volkshuisvesting. Dit betekent dus dat corporaties en projectontwikkelaars moeten worden aangespoord om diverse soorten woningen te bouwen in plaats van zich te richten op één soort. Alleen zo kunnen wij er voor zorgen dat deleefbaarheid in onze kernen behouden blijft.

De komende jaren zullen de energiekosten gaan stijgen. Om hier gunstig op in te spelen moeten we gaan kijken naar duurzame oplossingen. Bij het (ver)bouwen van woningen zal er dan ook duurzaam gebouwd moeten worden. Dat houdt in; duurzame energie!

Echter de grootste uitdaging is en blijft het behouden en aantrekken van jongeren voor onze gemeente. 60% van de jongeren geeft aan te willen verhuizen, dat percentage is groot, te groot! We moeten er voor waken dat onze leefbaarheid niet verloren gaat door het wegtrekken van jongeren. Wij zijn in Gulpen-Wittem erg sociaal en kunnen nog altijd gemakkelijk samen door één deur, laten we dat ook vooral zo houden en waar nodig bevorderen.

Onze gemeente moet bij het vaststellen van beleid en woningbouwplannen zorgdragend op treden voor flexibiliteit. Voor ieders behoefte moet er woningvoorraad zijn en bouwen naar vraag in elke kern. Ook moeten jongeren zelf kunnen bouwen tegen rendabele prijzen met met voldoende ondersteuning.

Aandacht voor het toenemend aantal ouderen is natuurlijk ook nodig, laten we dat vooral niet vergeten. Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mij is verzekerd dat ook mogelijk is. Aangestuurde zorg vanuit verpleeghuizen naar de wooncomplexen en kernen toe, is de toekomst van zorginstellingen. Dat houdt in dat het merendeel van onze ouderen zo lang mogelijk thuis verzorgd kan worden.

Om projecten te financieren zal de particulier dan ook mee moeten gaan doen. Dat betekent investeren, maar ook profiteren.
Een belegging met weinig risico voor de inwoners van Gulpen – Wittem.

Maar laten we er wel ten alle tijden voor waken dat we ons karakteristiek dorpsbeeld niet verliezen. Bij alle nieuwe en lopende projecten moet er gekeken worden naar de aantasting van onze (beschermde) dorpsaanzichten.

Tot slot willen wij ook regionale afstemming met de omliggende gemeente in het heuvelland en Zuid – Limburg. Dit zien wij het liefst onder regie van de provincie om te voorkomen dat we langs elkaar gaan werken.

De andere fracties hadden niks meer toe te voegen aan de woorden van onze fractie dit met grote zorgvuldigheid en verdieping in het woonplan en het woononderzoek zijn vastgesteld. Fractie Franssen en met name burgerfractielid Robbert Dautzenberg, die zich verdiept heeft in de zaak, kregen een groot compliment van de Raad voor het gehouden pleidooi en de Raad was het er unaniem over eens dat deze zaken van essentieel belang zijn. De PvdA wilde wel nog bewoners uit Europa en de wereld overhalen om te komen wonen in Gulpen – Wittem, maar had nog geen concrete invulling voor deze plannen.