De gemeenteraad was er na het opklaren van enkele onduidelijkheden snel uit: de gemeente moet als eigenaar de brandbeveiliging betalen, uitsluitsel over het al dan niet doorberekenen van dit systeem aan de huurder kan pas worden uitgemaakt als het nieuwe accommodatiebeleid van kracht is. Wel vinden wij dat er in de toekomst duidelijk moet zijn voor de huurder wat wel en wat niet door de eigenaar vergoed wordt. Het investeringskapitaal zal op basis van het oude accommodatiebeleid (hebben we dat?) worden verstrekt. Fractievoorzitter Piet Franssen: “graag willen wij eens het oude accommodatiebeleid zien, in dit huis wordt er vaak heen verwezen, maar niemand kan het ons tonen”. Tot slot willen wij de complimenten overbrengen aan het stichtingsbestuur die vooral door zelfwerkzaamheid de grootste kosten zelf betaald hebben.