Fractie Franssen zal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering samen met het CDA wederom een motie indienen, waarbij een regeling wordt getroffen (ter besluitvorming in oktober 2009) waarin er voor gezorgd gaat worden dat er enerzijds voldoende hondenlosloopgebied in de gemeente komt, maar waar anderzijds het aanlijnen van de hond verplicht is in gebieden waar dit uit een oogpunt van bescherming van (klein)vee en (beschermd)wild aan de orde is. Daarnaast dat vanuit de gemeente zelf alsmede via het routebureau van de VVV te zorgen voor voldoende informatieverschaffing richting burgers en bezoekers over het waar en waarom aanlijnen van honden.

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2009 staakte de stemmen en kwam GroenLinks met het verzoek om ook hun visie hierop bespreekbaar te maken en de komende raadsvergadering met een aangepaste motie te komen. Wij zullen dan ook serieus in gesprek gaan met GroenLinks om te bezien of wij tot een compromis kunnen komen.

Wij stellen deze motie voor omdat de gemeente Gulpen – Wittem een gemeente is die zich kenmerkt door agrarisch buitengebied met groene velden, bossen en uitgestrekte heuvellandschappen. Dit buitengebied brengt met zich mee dat de gemeente verrijkt wordt met de aanwezigheid van dieren en (beschermd)wild in bossen en velden, alsmede met een verscheidenheid aan vee en kleinvee in de weien. Anderzeids brengt dit vele mensen, waaronder ook vele hondenbezitters graag aan de wandel in deze gebieden.

Bij de herinrichting Mergelland Oost zal er via de aanleg van nieuwe wandelpaden nog verruiming worden aangebracht in recreatieve wandelgelegenheden, uiteraard hechten wij veel waarde aan de mogelijkheden voor mensen en hun viervoeters om te genieten van natuur en landschap. Daarom vinden wij ook dat er plaatsen moeten zij nwaar de hond lekker vrij kan rondlopen, rennen en spelen, echter hechten wij ook waarde aan de veiligheid en gezondheid van wild en (klein)vee.

Deze veiligheid wordt echter bedreigd indien zij geconfronteerd worden met loslopende honden doordat zij (jong)wild en vee opjagen, dat dit nu eenmaal het instinct van honden is daar zijn wij ons van bewust. Maar daarnaast kunnen zij ook neospora-infecties overbrengen op rundvee.

Onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) kent momenteel een aanlijngebod voor de bebouwde kom op de weg, wij willen om besmetting van runderen of het opjagen en/of uiteindelijk doden van wild en vee te voorkomen honden ook aangelijnd zien in die gebieden waar wild zich van nature merendeels ophoudt alsmede in de weilanden waar vee gehouden wordt.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, alsmede Stichting het Limburgs Landschap schrijven daarom in de door hun beheerde gebieden steeds vaker voor dat honden welkom zijn, mits deze aangelijnd zijn. ook de LLTB heeft reeds meerdere malen een oproep gedaan aan de gemeente om te zorgen dat hondenbezitters hun honden aangelijnd houden in weilanden die door voetpaden worden doorkruist en om hondenuitwerpselen te verwijderen in deze percelen.

Steeds meer gemeenten regelen dit door bepalingen op te nemen in hun lokale regelgeving en door borden te plaatsen in gebieden waar aanlijnen verplicht is. Wij vinden dat ook Gulpen – Wittem deze regelgeving moet gaan invoeren.

Inmiddels is bij het College een voorstel in de maak waarin er een aanlijngebod komt, losloopplekken gerealiseerd worden en mensen verplicht worden de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter ook in het buitengebied op te ruimen.